HEGE MYHRE

HVIS DU TRENGER EN NY SYNSVINKEL AV DET SOM ER

MIN CV TA KONTAKT

Lukk opp for Visdommens Logikk.

Fantastiske løft!

I den gyldne tid, løfter vi sammen, i synergi effekt. Når alle bidrar med alt de er til en hver tid utifra visdom, kjærlight, såbarhet og kraft får alle det som er optimalt.

En åndelig lærer er også eleven. Det er alltid nye lag og nye innsikter til dem som vil utvide sitt potensial til det ytterste.

Hva skjer i behandlinger og i kurser?

Solaris Healing teknikk er basert på lang erfaring, dyp selvinnsikt og aktivert cellehukommelse som er åpnet for den gyldne tidsalder. Solaris Healing er kanal for din sjel og din ånd, og du vil få nøyaktig det du trenger. Er du villig til å endre adferd fra det som ikke fungerer optimalt samt investere i deg selv, vil dette fungere i praksis.

Det er utrolig, men sant...

Vær forberedt å se deg selv i noen fasetter du muligens ikke har sett deg i før. Vær klar for å åpne ditt synsfelt og ditt klarsyn. Det er på den måten du vil gjenfinne din diamantessens og huske Hvem du Er. Du vil kunne stå i din kraft uansett hva som skjer rundt deg, og virkelig ufolde din væren. Ekte indre fred.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn